01
02
03
04
IMG_8397
IMG_8438
IMG_8577
previous arrow
next arrow
01
02
03
04
IMG_8397
IMG_8438
IMG_8577
previous arrow
next arrow

Tím našich odborne kvalifikovaných technikov vám ponúka možnosť poradenstva pri riešení vašich technických otázok, čím nejasná predstava dostáva konkrétnu podobu.

Na základe Vašej predlohy (skica, nákres, výkres, … ) vytvárame v prostredí AUTOCAD INVENTOR 2020 zodpovedajúci jedinečný 3D model Vášho kontajnera. Generovanie výkresov do PDF, 2D DWG a 3D STEP-Modell.

Následne v rámci schvaľovacieho konania Vám zasielame výkres vo formáte .pdf resp. .dwg na kontrolu a prípadné zapracovanie ďalších Vami želaných doplnkov. Vlastná výroba začína až po konečnom odsúhlasení výrobných výkresov.

V prípade potreby vieme okrem štandardnej výkresovej dokumentácie zabezpečiť FEM pevnostné analýzy a autorizované statické posudky v zmysle európskej legislatívy (EUROCODE 3, EN 1993-1-1).