DISPONUJEME

Výrobné priestory s celkovou výmerou viac ako 10.000m2 vybavené manipulačnou technikou (portálové žeriavy s nosnosťou až 8t, vysokozdvižné vozíky s nosnosťou až 10t, vlastný autožeriav 35t), rozvodmi technických plynov a stlačeného vzduchu z hľadiska kvalitatívneho aj kvantitatívneho zodpovedajú potrebám výroby našich produktov.

Samotný základný materiál je spracovávaný na zodpovedajúcich strihacích a tvárniacich zariadeniach.

Prioritou je samozrejme zvárací proces realizovaný modernými zváracími zariadeniami od renomovaných výrobcov pre zváranie nielen ocele. Oceľové konštrukcie sú štandardne zvárané systémom MIG/MAG. Tu nič nenechávame na náhodu, kompletné výrobné procesy sú pod priamym dohľadom zváracieho technológa a interného TQM systému.

Samozrejmosťou sú pravidelné audity spoločnosti v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016 ako aj EN 1090-1:2009+A1:2011 realizované spoločnosťou TÜV SÜD.

Všetky naše kontajnery sú pred aplikáciou náterov odmastené a následne otryskané abrazívom kvôli zabezpečeniu požadovanej čistoty povrchu a drsnosti.

Našim najväčším potenciálom sú ľudia – systematicky pracujeme na zdokonaľovaní ich zručností, sociálnej klímy a spolupatričnosti – nehovorí za nás len dokončené dielo, ale aj spôsob jeho realizácie.

Kompletný dohľad nad všetkým dianím vo firme je zabezpečený prostredníctvom centrálneho IT systému.

Dlhoročnými skúsenosťami sme si vypracovali jedinečné know-how, čím sa radíme k špičkovým výrobcom v kontajnerovom odvetví.

DODÁVAME DO CELÉHO SVETA

mapa map karte