blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-02
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-03
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-12
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-11
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-10
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-09
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-08
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-07
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-06
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-05
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-04
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-01
previous arrow
next arrow
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-02
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-03
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-12
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-11
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-10
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-09
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-08
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-07
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-06
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-05
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-04
blokova-kotolna-kogeneracna-jednotka-blockheizkraftwerk-kogenerationseinheit-housing-block-boiler-combined-heat-and-power-unit-01
previous arrow
next arrow

Spolu s agregátnym kontajnerom slúži ako kombinovaná jednotka na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Bioplyn sa môže používať aj ako palivo. Pre väčšiu bezpečnosť je možné pridať ďalšie podlahové prvky. Kvôli vyššej hmotnosti zariadenia je podlaha intenzívne spevnená. Riešenie kontajnera je možné kombinovať s tepelne izolovanou riadiacou miestnosťou, ktorá je oddelená od agregátu zvukovoizolačnou stenou.

 

…nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš VÝROBNÝ PROGRAM.