Rozvádzač / Schaltanlage / Switchgear system
Rozvádzač / Schaltanlage / Switchgear system
Rozvádzač / Schaltanlage / Switchgear system
Rozvádzač / Schaltanlage / Switchgear system
Rozvádzač, trafostanica / Schaltanlage, Trafostation / Switchgear system, electrical substation
Rozvádzač, trafostanica / Schaltanlage, Trafostation / Switchgear system, electrical substation
Rozvádzač, trafostanica / Schaltanlage, Trafostation / Switchgear system, electrical substation
Rozvádzač, trafostanica / Schaltanlage, Trafostation / Switchgear system, electrical substation
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-23
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-22
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-14
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-15
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-16
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-17
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-18
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-20
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-19
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-21
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-02
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-13
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-03
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-01
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-04
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-05
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-06
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-07
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-08
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-09
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-10
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-11
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-12
previous arrow
next arrow
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-23
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-22
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-14
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-15
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-16
rozvadzac-schaltanlage-switchgear-system-thermoking-17
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-18
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-20
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-19
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-21
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-02
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-13
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-03
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-01
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-04
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-05
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-06
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-07
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-08
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-09
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-10
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-11
rozvadzac-trafostanica-schaltanlage-trafostation-switchgear-system-electrical-substation-12
previous arrow
next arrow

Distribuuje energiu z centrálneho zdroja do jednotlivých zariadení. Kontajner je určený pre umiestnenie rozvodných skríň alebo transformátorov. Typickým pre rozvodný kontajner je dvojitá podlaha, v ktorej sú uložené všetky káblové vedenia. Prechody káblov sú riešené cez otvory v bočných stenách uzatvorené ťažnými autoplachtami. Rámy otvorov sú spolu s prechodovými elementami certifikované, čím spĺňajú požiadavky na plynotesný prechod. Ďalšou výbavou môžu byť vetracie otvory chránené žalúziou a regulačnou klapkou.

…nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš VÝROBNÝ PROGRAM.