offshore-csc-kontajner-container-04
offshore-csc-kontajner-container-01
offshore-csc-kontajner-container-02
offshore-csc-kontajner-container-03
offshore-csc-kontajner-container-05
offshore-csc-kontajner-container-06
offshore-csc-kontajner-container-07
previous arrow
next arrow
offshore-csc-kontajner-container-04
offshore-csc-kontajner-container-01
offshore-csc-kontajner-container-02
offshore-csc-kontajner-container-03
offshore-csc-kontajner-container-05
offshore-csc-kontajner-container-06
offshore-csc-kontajner-container-07
previous arrow
next arrow

Okrem samotnej výroby špeciálnych kontajnerov ponúkame možnosť certifikácie pre:

  • transport na kontajnerovom plavidle – International Convention for Safe Containers (CSC)
  • transport a použitie kontajnera v podmienkach OFFSHORE v zmysle normy DNV 2.7.1
  • transport a použitie kontajnera v zmysle legislatívy EN283/EN284 pre výmenné kontajnery na sklopných nožičkách

V prípade požiadavky zabezpečujeme deštruktívne resp. nedeštruktívne skúšky zvarov (kapilárne, magnetické, ultrazvuk). Rovnako vieme realizovať vodné skúšky tesnosti nádrží a záchytných vaní naplnením vodou a následným vizuálnym vyhodnotením tesnosti.

…nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš VÝROBNÝ PROGRAM.