Agregátny kontajner

Slúži na umiestnenie motorgenerátora, potrebného na výrobu elektrickej energie...

Agregátny kontajner

Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Slúži ako kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej a zároveň tepelnej energie…

Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Biofilter

Biofilter

Je používaný ako jednotka čistenia vzduchu, do ktorého vstupuje kontaminovaný vzduch…

Biofilter

RIADIACA MIESTNOSŤ

Riadiaca miestnosť

Kontajner môže slúžiť ako riadiaca miestnosť. V takýchto prípadoch je kontajner vyrábaný…

Riadiaca miestnosť

Rozvádzač, trafostanica

Rozvádzač, trafostanica

Slúži na umiestnenie motorgenerátora, potrebného na výrobu elektrickej energie…

Rozvádzač, trafostanica

Prečerpávacia stanica

Prečerpávacia stanica

Do kontajnera tohto typu sa umiestňuje technológia pre distribúciu technologického média…

Prečerpávacia stanica

Kompresorovňa

Kompresorovňa

Kontajner slúži na umiestnenie kompresorov produkujúcich vzduch pod určitým tlakom, ktorý neskôr vstupuje…

Kompresorovňa

Nádrže

Nádrže

Ich hlavnou úlohou je zachytenie, skladovanie rôznych kvapalín. Rozmerovo, vybavením…

Nádrže

Offshore/CSC kontajner

Offshore/CSC kontajner

Ponúkame vám možnosť certifikácie kontajnerov pre transport loďou – CSC certifikát….

Offshore/CSC kontajner

Kontajner pre Vašu technológiu

Kontajner slúži na umiestnenie Vašej technológie. Pri konštrukčnom návrhu dbáme…

Kontajner pre Vašu technológiu