Agregátny kontajner

Slúži na umiestnenie motorgenerátora, potrebného na výrobu elektrickej energie...

Agregátny kontajner

Zobraziť
Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Slúži ako kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej a zároveň tepelnej energie…

Bloková kotolňa, kogeneračná jednotka

Zobraziť
Biofilter

Biofilter

Je používaný ako jednotka čistenia vzduchu, do ktorého vstupuje kontaminovaný vzduch…

Biofilter

Zobraziť
RIADIACA MIESTNOSŤ

Riadiaca miestnosť

Kontajner môže slúžiť ako riadiaca miestnosť. V takýchto prípadoch je kontajner vyrábaný…

Riadiaca miestnosť

Zobraziť
Rozvádzač, trafostanica

Rozvádzač, trafostanica

Slúži na umiestnenie motorgenerátora, potrebného na výrobu elektrickej energie…

Rozvádzač, trafostanica

Zobraziť
Prečerpávacia stanica

Prečerpávacia stanica

Do kontajnera tohto typu sa umiestňuje technológia pre distribúciu technologického média…

Prečerpávacia stanica

Zobraziť
Kompresorovňa

Kompresorovňa

Kontajner slúži na umiestnenie kompresorov produkujúcich vzduch pod určitým tlakom, ktorý neskôr vstupuje…

Kompresorovňa

Zobraziť
Nádrže

Nádrže

Ich hlavnou úlohou je zachytenie, skladovanie rôznych kvapalín. Rozmerovo, vybavením…

Nádrže

Zobraziť
Offshore/CSC kontajner

Offshore/CSC kontajner

Ponúkame vám možnosť certifikácie kontajnerov pre transport loďou – CSC certifikát….

Offshore/CSC kontajner

Zobraziť

Kontajner pre Vašu technológiu

Kontajner slúži na umiestnenie Vašej technológie. Pri konštrukčnom návrhu dbáme…

Kontajner pre Vašu technológiu

Zobraziť