nadrze-tanks-04
nadrze-tanks-05
nadrze-tanks-01
nadrze-tanks-02
nadrze-tanks-03
nadrze-tanks-06
nadrze-tanks-07
nadrze-tanks-08
nadrze-tanks-09
previous arrow
next arrow
nadrze-tanks-04
nadrze-tanks-05
nadrze-tanks-01
nadrze-tanks-02
nadrze-tanks-03
nadrze-tanks-06
nadrze-tanks-07
nadrze-tanks-08
nadrze-tanks-09
previous arrow
next arrow

Ich hlavnou úlohou je zachytenie, skladovanie rôznych kvapalín. Rozmerovo, vybavením a pevnostne sú prispôsobené požiadavkám zákazníka. Opláštenie nádrže je vyhotovené z hladkého plechu hrúbky až 10mm. Nádrže sú spravidla kontrolované vodnou skúškou, ktorou sa dokladuje ich vodotesnosť. Náterový systém je prispôsobený vlastnostiam zachytávanej kvapaliny. Súčasťou vybavenia nádrží môžu byť výstupové rebríky, inštalácie potrubí a pod.

…nevyhovuje vám tento typ kontajnera? Pozrite si náš VÝROBNÝ PROGRAM.