Kontajner s prívlastkom „špeciálny” znamená jeho odlišné (na mieru prispôsobené) konštrukčné riešenia.

Práve v tomto odlišnom vyhotovení nadobúda obyčajný šesťstenný útvar predstavujúci kontajner nevídané úžitkové vlastnosti.

V kombinácií s našim kreatívnym prístupom získate takmer dokonalý hotový produkt.

 

Inštalovaná technológia si vo viacerých prípadoch vyžaduje iné ako štandardizované rozmery kontajnerov. V takomto prípade vieme konštrukciu kontajnera prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Maximálne rozmerové modifikácie 1 celku – doteraz realizované sú do 18000mm dĺžky, 4500mm šírky a 4500mm výšky.

0
Dĺžka (m)
0
Šírka (m)
0
Výška (m)

Stavba základného rámu ako už bolo spomenuté – návrh staticky vhodného základného rámu je podmienený taktiež výberom správneho konštrukčného materiálu. Pre základný rám špeciálneho kontajnera štandardne používame valcované profily pozdĺžnikov, priečnikov a ohýbané profily rohových stĺpikov.

Použitý materiál má akosť S235J, S355J. Valcované profily sa vyznačujú vyššou pevnosťou ocele. Používané sú profily rôznych veľkostí od 50-400mm – v závislosti od navrhovanej konštrukcie. V prípade požiadavky zákazníka použitý materiál môže zohľadňovať extrémne podmienky ( – 45ºC ).

Takéto materiály sú z legovanej ocele, ktorá má oproti štandardným vyššiu húževnatosť, a preto je vhodná pre vonkajšie prostredie s nižšou teplotou. Konštrukcia základného rámu je celozváraná, staticky prispôsobená rozmerom kontajnera a hmotnosti vkladanej technológie.

Opláštenie kontajnerov je prevažne tvorené z plechov v tvare trapézu alebo hladkými plechmi.

Trapézový tvar plechu má význam z hľadiska pevnostného, estetického a zároveň spolu s izoláciou napomáha k utlmeniu hlučnosti inštalovaných agregátov.

Hladké plechy sú vhodnejšie pri stavbe nádrží a v prípade požiadavky vyšších hrúbok stien ako 3mm.

Hrúbka plechu trapézového opláštenia stien kontajnera v štandardnom vyhotovení je 1,5 mm, a hrúbka plechu opláštenia strechy kontajnera 2 mm.

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Pre manipuláciu kontajnerov používame výlučne certifikované rohové kocky resp. manipulačné oká.

V prípade extrémne nízkych teplôt (až do -52 stupňov Celzia) v mieste používania kontajnerov dbáme na vhodnosť manipulačných prvkov a v prípade potreby zabezpečujeme ich dodatočné testovanie v zákazníkom definovaných teplotách.

Pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom vieme do podlahy implementovať naberacie tunely.

V špecifických prípadoch vieme zákazníkom ponúknuť možnosť manipulácie prostredníctvom integrovaného abrolového rámu alebo vieme kontajner vybaviť sklopno-výsuvnými nožičkami v súlade s predpismi EN283/EN284.

Manipulačné prvky môžu byť použité taktiež na poklopoch či demontovateľných čelách.

Pre uľahčenie manipulácie s bremenami v interiéri vieme do kontajnera integrovať koľajnice pre mačky.

Konštrukcia podlahy je prispôsobená konkrétnym záťažovým podmienkam.

Podlahová skupina je bežne tvorená podlahovým rámom s priečnikmi, zakrytými podlahovým plechom. Pre pokrytie môže byť použitý slzičkový plech, ktorý má dobré protišmykové vlastnosti, pričom konštruktér zvolí vhodnú hrúbku plechu.

Zaťaženie podlahy v takomto štandardnom vyhotovení je cca. 680kg/m2. Pre vysoké záťaže je používaný plech hrúbky až 10mm (doposiaľ realizovaný projekt s dimenzovaním podlahy pre vloženie technológie s celkovou hmotnosťou 50 ton).

Varianta ohranenia vo výške od 50mm plne zvareného s podlahovým plechom spĺňa funkciu záchytnej vane. Záchytná vaňa plní ekologickú funkciu a zabraňuje preniknutiu oleja alebo iných kvapalín z vloženej technológie do vonkajšieho prostredia.

Pre oddelenie pochôdzej a vaňovej časti je možné použiť pozinkované alebo plastové rošty s požadovanou nosnosťou.

Výhodou oceľovej podlahy je možnosť navarenia dodatočných pomocných držiakov, platní a iných úchytných bodov.

Vyššie nároky na tepelné odizolovanie spĺňa podlaha z vodovzdornej preglejky.

V prípade požiadavky na odizolovanie oceľovej podlahy sa používa minerálna vlna pokrytá pozinkovaným alebo čiernym plechom, nanitovaným prípadne navareným na základnej konštrukcii.

Podlaha kontajnera určeného pre rozvádzače si v mnohých prípadoch vyžaduje konštrukciu dvojitej podlahy s demontovateľnými drevotrieskovými platňami. Povrch podlahy môže byť chránený protišmykovým, antirezonančným, alebo antistatickým náterom.

Vyhotovenie strechy môže byť taktiež prispôsobené požiadavkám zákazníka. Bežne je strešná časť vyrábaná z klenutého trapézového plechu hrúbky 2mm. Klenutie strešných trapézových plechov zabezpečuje lepší odvod dažďovej vody, pretože steká po stenách kontajnera.

Strešná časť môže byť dimenzovaná pre ďalšiu prídavnú záťaž, v takomto prípade je zosilnenie riešené dodatočnými profilmi.

Vybavená môže byť aj rôznymi technologickými otvormi, prípadne demontovateľnými poklopmi pre vkladanie agregátu. Taktiež jej vyhotovenie môže byť kombinované s hladkým plechom.

Zaťaženie strechy pri šírke 2438mm je 150kg/m2. Strešná časť je pochôdza.

Ako doplnkové vybavenie k jednotlivým projektom môže byť inštalované zábradlie, rebrík, podesta a iné technologické celky, taktiež môže byť aplikovaný protišmykový náter.

Doplnkovým pokrytím kontajnerového opláštenia je izolácia, ktorá spolu s obvodovým plechom tvorí ochranu zariadenia kontajnera voči vonkajším vplyvom a opačne. Minerálna vlna pokrytá hladkým, resp. dierovaným plechom tvorí tepelnú alebo protihlukovú ochranu.

Používaná minerálna vlna od renomovaných výrobcov je charakterizovaná svojimi vynikajúcimi tepelnoizolačnými, akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami, čím zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby kontajnera. Ďalším plusom je jej hydrofobizácia, chemická neutrálnosť či nízka tepelná vodivosť – súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Trieda horľavosti A1, podľa EN 13 162.

Tepelná izolácia – zníženie prestupu tepla je dosiahnuté obkladom vnútorných stien kazetami s minerálnou vlnou, alebo panelmi s polyuretánovou výplňou.

Zvuková izolácia – útlm hluku zabezpečí vnútorný obklad kazetami z dierovaného plechu naplnenými minerálnou vlnou, ktorá spolu s trapézovým plechom napomáha k zníženiu hlučnosti inštalovaných agregátov. Minerálna vlna je pokrytá kašírom, ktorý tvorí ochranu proti prípadným nežiadúcim elementom z vonkajšieho prostredia a zároveň chráni pred vypadaním minerálnej vlny cez dierovaný plech. Pre zvýšenie účinnosti je možné použiť minerálnu vlnu rôznej hustoty, čo zabezpečuje pohltenie zvuku širšieho zvukového spektra.

Toto je možné skombinovať s protihlukovým náterom, ktorý sa aplikuje na plech opláštenia.

Medzi základné úlohy dverí patrí nielen možnosť vstupu, výstupu a vetrania, ale aj znemožnenie neoprávneného vniknutia a taktiež slúžia na vkladanie technológie. Konštrukčné riešenie dverí vyrábaných firmou Zovos-Eko je vlastné. Každé dvere sú vyrábané na mieru. Dverové systémy sú vybavené uzatváracími, uzamykacími mechanizmami s možnosťou antipanikovej funkcie, ktorá umožňuje únik z uzamknutého vnútorného priestoru. Umiestnenie jednokrídlových či dvojkrídlových dverí môže byť na čelnej i na pozdĺžnej strane kontajnera. Každé dvere sú zaistené proti ich vysadeniu.

Jednokrídlové dvere – firma ponúka vyhotovenie osobných dverí z hladkého plechu. Toto konštrukčné riešenie dverí umožňuje širší výber vhodného dverového tesnenia a dodáva kontajneru estetickejší vzhľad.

Dvojkrídlové kontajnerové dvere – už viac ako 10 rokov pevnosť a rozmerovú variabilitu dvojkrídlových dverí zabezpečujú masívne pánty vyvinuté firmou Zovos-Eko. Pánty sú vyrábané z nereze, čím je garantovaná lepšia ochrana voči korózii. Počet použitých pántov určuje charakteristika dverí. Kontajnerové dvere prenášajú zaťaženie vnútornej výbavy a spolu s pántami a uzáverovými tyčami spevňujú konštrukciu kontajnera.

Na základe špeciálnych požiadaviek sa môžu používať aj dvere s protipožiarnou odolnosťou F30 a viac. Tieto dvere sú certifikované, nakupované od renomovaných výrobcov.

Dvere môžu byť v prípade zvýšeného nároku na útlm hluku opatrené dvojitým tesnením.

V prípade špeciálnych kontajnerových riešení – určených pre osadenie technologických celkov zákazníka – sú neodmysliteľnou súčasťou opláštenia, podlahy či strechy rôzne technologické otvory, doplnky.

Technologické otvory rôznych tvarov a veľkostí vyrábané podľa technických parametrov zadaných zákazníkom môžu byť vyhotovené s rámom, hrdlom, mriežkou, s prírubou či poklopom, prípadne s osadením okenných systémov s príslušenstvom.

Pre vytvorenie požadovaných teplotných podmienok vo vnútorných priestoroch kontajnerov slúži doplnkové vybavenie elektroinštaláciou, vetraním, kúrením, prípadne klimatizáciou.

Otvory pre odvod a prívod vzduchu môžu byť vybavené protidažďovými žalúziami. Tieto tvoria ochranu voči poveternostným vplyvom, sú vybavené ochrannou mriežkou proti hmyzu. Firma Zovos-Eko štandardne používa hliníkové protidažďové žalúzie, nakoľko elexovaný hliník tvorí kvalitnejšiu protikoróznu ochranu v porovnaní s pozinkovaným vyhotovením.

Demontovateľné kontajnerové čelo poskytuje možnosť vkladania aj vyberania technológie ľahko a pohodlne.

Ako doplnkové vybavenie ďalej ponúkame rôzne výstupné rebríky, sklápacie rampy, plošiny so zábradlím, potrubia vzduchotechniky a iné.

Povrchová úprava dáva výrobku nielen dokonalý celkový vzhľad, ale čo je najdôležitejšie, prispieva k celkovej životnosti výrobku. Základným parametrom je preto stanovenie vhodného náterového systému! Ponúkame náterové systémy aj pre najextrémnejšie podmienky použitia.

Samozrejmosťou a základom pre kvalitný náter s dlhou životnosťou je predpríprava povrchu na požadovanú čistotu a drsnosť.

Všetky kontajnery vyrábané v ZOVOS-EKO sú pred vlastným aplikovaním náterov tryskané Sa 2,5 !

Náterové hmoty sú aplikované v niekoľkých vrstvách, čím sa zabezpečí dostatočná hrúbka náterového filmu.

Farebný odtieň či usporiadanie viacerých farebných odtieňov je v súlade s vašimi predstavami. Štandardne pracujeme s odtieňmi farieb v škálach RAL, British Standard, Pantone a DB (Deutsche Bahn).

ZOVOS-EKO garantuje kvalitný náterový systém, ktorý vás odbremení od možných nákladov spojených s údržbou.